Nieuws

Our Latest News

EORI nummer

Sinds 08/01/2017 worden ook voor importdocumenten gebruik gemaakt van een EORI NUMMER i.p.v. BTW nummer

Voor Belgische firma’s kan dit nummer aangevraagd worden door middel van formulier die U via volgende link kan geraadpleegd worden:http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/enterprises/eori.htm

Voor buitenlandse EORI nummers dient U contact op te nemen bij de douanediensten van uw land.